Specops Password Policy

Vi tar er lösenordssäkerhet på allvar.

Specops Password Policy hjälper er att höja säkerheten på era lösenord direkt i Active Directory-miljön. Med hjälp av denna produkt kan ni säkerställa att ni lever upp till regelverk, sätta lösenordsregler samt hjälpa användarna att välja ett starkare lösenord.

Specops Password Policy fungerar som en förlängning av Group Policyn genom att ni enkelt kan anpassa säkerhetsnivåerna för olika användargrupper. På så sätt får ni både hög säkerhet och flexibilitet.

I och med att användarna blir helt självgående tack vare självservice, blir trycket på helpdesk och IT-support inte längre lika stort. Detta minskar kostnaderna dramatiskt.

Testa utan kostnad.

 • Fördelar
 • Funktioner
 • Produktutvärderingar/ Resurser
 • Relaterade produkter
 • Password Policy/ lösenordsregler baserat på komplexitetskrav

  Specops Password Policy är anpassningsbar så att du ska kunna tillämpa de krav och/eller begränsningar som din organisation kräver. Specops Password Policy kan konfigureras för att använda klassiska lösenordsregler, och/eller frågor, som kan tillämpas på alla eller bara vissa användare. Till exempel kan användare med tillgång till känslig information tilldelas en policy med hög lösenordskomplexitet medan de med liten eller ingen tillgång kan tilldelas en mindre restriktiv policy. Detta gör att din organisation kan möta lösenordsrelaterade lagkrav på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

  Blockera lösenordslistor (Dictionary lists)

  Med Specops Password Policy kan du lägga till, konfigurera och ta bort lösenordslistor med hackade lösenord alt. hashlistor som figurerar efter olika hackingförsök. Varje gång det görs en ändring av ett lösenord i Active Directory stäms det av gentemot listorna och blockerar möjligheten att använda sig av lösenorden som finns med. Detta innebär förhöjd säkerhetsnivå för er organisation.

  Dessutom, allt eftersom nya listor dyker upp, kan du snabbt reagera och förebygga hot. Alternativen är att skapa egna listor med t.e.x de vanligaste lösenorden, importera en online-lexikon lista eller använda en av Specops lista som inkluderar Gawker (över 180.000 lösenordshashes), Linkedin (6,5 miljoner lösenord) och Adobe (topp 100 lösenord).

  Lösenfraser

  De flesta äldre system stöder inte lösenord som är längre än åtta tecken. Specops Password Policy ger dig möjlighet att öka lösenordens längd till, t.ex. 20 tecken. Du kan på så sätt skapa en kraftfull men ändå enkel lösenordspolicy.

  Fokus på slutanvändaren

  Nu är det slut med generiska felmeddelanden när ett lösenord inte uppfyller kravet på komplexitet. Med Specops Password Policy kommer dina slutanvändare att få tydlig information om vilka regler de måste följa. Dessutom får de ett meddelande när deras lösenord är på väg att gå ut.

  • Stöd för flera språk
  • Stöd för ordlistor (egna eller online) med lösenord samt ordlistor med hashes
  • Informativa klientmeddelanden när en användare inte lyckas möta Password Policy regler
  • E-postmeddelanden när ett lösenord är på väg att gå ut
  • Policys som är tillräckligt komplexa för att möta slutanvändarnas behov baserat på deras affärsroller
  • Förbjuder användarnamn, visningsnamn, specifika ord, flera av samma tecken i följd samt inkrementella lösenord
  • Stöd för flera ordlistor
  • Upprätthåller användningen av lösenfraser
  • Förhindra brute force-attacker
 • Externa produktutvärderingar

  5/5 rating and Gold Award on WindowSecurity.com!

  Richard Hicks, ”Specops Password Policy is an essential tool that can be leveraged by organizations large and small to greatly improve their overall security posture by granularly enforcing password policies across the enterprise. The tool is very easy to use, installs quickly, and leverages existing Windows administration procedures to implement fine-grained password policies.”

  Specops Password Policy – Enterprise password security on 4sysops.com

  Timothy Warner, ”Specops Password Policy can target any GPO level, computer, user, or group population and has the added benefit of expanded password policy options, including the use of passphrases.”

  Ytterligare resurser

  Press release: Specops Password Policy Blocks Vulnerable Passwords

  Webinar: Proactive Password Security – Protection Beyond Compliance

  Specops Password Policy Datasheet

  Comparison of Specops Password Policy and Fine-Grained Password Policies

  spp-trial_swedish